Mukulat goes Motala

motala.liten22/2 Mukulat barnfestival i Folkets Hus i Motala. 11-15. Fri Entré

11.00 TVÅSPRÅKIG SÅNGSTUND med dragspelaren ARI HAATAINEN & MAGNUS KORTELAINEN.

11.30 KONSERT MED DIMITRI KEISKI som tolkar barnvisor på tre språk. Finska, svenska och romani chib.
13.00 DET VAR EN GÅNG/ELIPÄ KERRAN. En tvåspråkig teaterföreställning om en räv och en björn som talar olika språk men ska bo i samma skog.
Dessutom KONSTVERKSTAD DE LUXE hela dagen