Höstens stora museisatsning

Mukulat  goes Museo är ett samarbete med tre museer i Stockholm: Nordiska museet, Moderna museet och Etnografiska museet. . Samarbetet erbjuder en unik möjlighet för publiken att uppleva museernas verksamhet på finska. Finskspråkiga guider och konstpedagog kommer att läras upp och och tanken är att dessa personer även i framtiden ska kunna utnyttjas om det på museerna efterfrågas finska aktiviteter.

Genom Mukulat goes Museo -projektet ges finskan som nationellt minoritetsspråk och minoritetskultur synlighet i etablerade kulturinstitutioner. Skapa ett forum för användning av det finska språket i nya domäner. Syftet är också att inspirera museerna att ha mer verksamhet på finska men även i förlängningen på andra språk. För museerna är detta också ett sätt att öka  tillgängligheten och ett sätt att hitta ny publik.

museo_v4