Tack!

Tack alla barn för 2012!

Vi på Mukulatfest önskar alla en God Jul och hoppas att vi ses igen nästa år!
Planerna fortskrider och Mukulat är snart tillbaka på en plats nära er!
Vi vill även tacka alla involverade inom festivalen, kommuner såväl som kulturarbetare!