Höstens stora museisatsning

Mukulat  goes Museo är ett samarbete med tre museer i Stockholm: Nordiska museet, Moderna museet och Etnografiska museet. . Samarbetet erbjuder en unik möjlighet för publiken att uppleva museernas verksamhet på finska. Finskspråkiga guider och konstpedagog kommer att läras upp och och tanken är att dessa personer även i framtiden ska kunna utnyttjas om det på museerna efterfrågas finska aktiviteter.

Genom Mukulat goes Museo -projektet ges finskan som nationellt minoritetsspråk och minoritetskultur synlighet i etablerade kulturinstitutioner. Skapa ett forum för användning av det finska språket i nya domäner. Syftet är också att inspirera museerna att ha mer verksamhet på finska men även i förlängningen på andra språk. För museerna är detta också ett sätt att öka  tillgängligheten och ett sätt att hitta ny publik.

museo_v4

Cirkustema i Gävle

cirkus_logotyp_v4

Är det höst eller?

Ja, vi på Mukulat tror bestämt att hösten är igång. Och med hösten en massa nytt. Samarbete med tre Stockholmsmuseum, festival i Gävle, Huddinge och Umeå! Dessutom är 10 minuters minikursen i Finska snart klar.

Minikurs i finska

Mukulat goes movies! Under maj och juni har Mukulat spelat in en film. Det ska bli en 10 minuters minikurs i finska. För visst kan man lära sig finska på 10 minuter?

Mukulat i Åkersberga 26 april!

Mukulat_Akersberga_A3_v2

Mukulat i Österåkers bibliotek, Åkersberga, den 26 april kl. 12-15. Fri entré! På program står barnteater ”Jakten på den försvunna solen”, sångstund, trollkarl, Mumindalens konstverkstad och visor på två språk med Mirella Hautala!

Mukulat medverkar i A FINNTASTIC EVENING 26 april!

Finntastic2014

Mukulat är med i A FINNTASTIC EVENING på Finlandsinstitutet på Kulturnatten 26.4. Fri entré till hela evenemanget. A Finntastic Evening pågår i hela institutet, hela kvällen, från kl. 16 till midnatt.

Mukulat-program pågår mellan kl 16-18. Det betyder barnverksamhet  i form av tvåspråkig dockteater och dansworkshop!

Rytmikworkshop med Tuomas Ojala 15/3

ojala.beach

15/3 Mukulat feat. Stockholms Finska förenings barnklubb. Rytmiikworkshop med Tuomas Ojala. Sångar och leker på finska. kl: 11.15-13.15. Finlandsinstitutet. 30 kr.

Nyhetsklipp från Mukulat

Nyhetsklippi Mukulat goes Mumin

Mukulat goes Mumin

Mukulat_Mumin_v3

Mukulat goes Motala

motala.liten22/2 Mukulat barnfestival i Folkets Hus i Motala. 11-15. Fri Entré

11.00 TVÅSPRÅKIG SÅNGSTUND med dragspelaren ARI HAATAINEN & MAGNUS KORTELAINEN.

11.30 KONSERT MED DIMITRI KEISKI som tolkar barnvisor på tre språk. Finska, svenska och romani chib.
13.00 DET VAR EN GÅNG/ELIPÄ KERRAN. En tvåspråkig teaterföreställning om en räv och en björn som talar olika språk men ska bo i samma skog.
Dessutom KONSTVERKSTAD DE LUXE hela dagen